Bùi Xuân Cảnh- Thương tiếc Hà Thanh

From: Kahn Bui
Sent: Thursday, January 02, 2014 7:09 AM
To: LanChi
Subject: Re: Ca sĩ Hà Thanh vừa mất

Bà Chi ơi,
Thật là một tin buồn đau đớn. Chúng ta mất Hà Thanh !Tôi ngưỡng mộ người ca sĩ tuyệt vời này ngay từ khi chị cất tiếng hát lần đầu. Biết bao nhiêu người Việt đã coi Hà Thanh như thần tượng ca hát. Tôi nay “ Tuổi già, hạt lệ như sương ” !, còn biết nói gì. Vĩnh biệt thần tượng.Đầu năm , nghe tin buồn não nuột !
BXC

Advertisements
Categories: Linh Tinh, Viết ngắn cho Hà Thanh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: