Lê Ngọc Tuý Hương-Thương Tiếc Hà Thanh

Nguyện sinh cực lạc cảnh phương Tây,
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật chứng Vô Sinh
Bố Tát Bất Thối là bạn hữu.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật.

Vô cùng thương tiếc và xin thành kính phân ưu cùng tang quyến ca sĩ Hà Thanh.
LNTH GL73
một người ái mộ ca sĩ Hà Thanh

Advertisements
Categories: Linh Tinh, Viết ngắn cho Hà Thanh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: