Tố Nguyên-Thương Tiếc Hà Thanh

vừa mất Hà Thanh ! bạn hữu ơi

danh ca xứ Huế khuất đi rồi

nào đâu thân liễu vàng kim nữa

chỉ thấy băng phim ảo để đời

tuyệt quá lời êm đềm lượn gió

ngọt nồng giọng thánh thót đầm hơi

từ nay lưu lại trong “you tube”

nhớ tiếc mãi Nàng dạ khó nguôi .

Tố Nguyên

Advertisements
Categories: Bài viết về Hà Thanh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: