Trầm Vân-Thương Tiếc Hà Thanh

Nén nhang thắp vội giã từ người

Rưng lòng từng giọt lệ sầu rơi

Đặt vòng hoa tiếc vần thơ điếu

Nhớ giọng ca vàng sóng nhạc khơi

Đỉnh Ngự thông buồn nghiêng gió thổi

Dòng Hương sóng buốt lạc đò trôi

Thân bằng quyến thuộc đau ly biệt

Tuyết trắng Boston lạnh ngậm ngùi

Trầm Vân

Advertisements
Categories: Linh Tinh | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Trầm Vân-Thương Tiếc Hà Thanh

  1. Pingback: List những bài viết về ca sĩ Hà Thanh- 2014 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: