Trần Huy Sao-Đâu Còn Dòng Sông Xanh Lục, Hà Thanh

ĐÂU CÒN DÒNG SÔNG XANH LỤC, HÀ THANH !

chị đi mô rứa chị Hà
bỏ quê chừ lại bỏ nhà mà đi
vậy là nói tới chia ly
nước non ngàn dặm người đi không về
chị làm Huế khóc rồi nghe
sông Hương núi Ngự buồn tê điếng lòng
rứa là Liễu Hạ bên sông
từ nay mô chộ được o Lục Hà
hồi còn ở với quê nhà
nghe o mô hát mà da diết tình
giọng o như Huế tự tình
khiến cho mình cũng giựt mình sướng rêm
ai làm dáng Huế duyên thêm
mà nay ai nỡ bỏ quên lối về
chị đi chi vội rứa hè !…

02/01/2014
TRẦN HUY SAO

Categories: Bài viết về Hà Thanh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: