Vài hình ảnh tang lễ Hà Thanh

Nguồn: art2all.net

TƯỞNG NIỆM CA SĨ HÀ THANH

HÌNH ẢNH LỄ CẦU SIÊU

Ca sĩ HÀ THANH

TRẦN THỊ LỤC HÀ

Pháp danh: Tâm Tú


Sinh ngày 25 tháng 7, 1937 – Huế – Thừa Thiên
Mất ngày 1 tháng 1, 2014 – Dương lịch – lúc 7:30 tối giờ Boston

Tại chùa Việt Nam, Boston, 12 tháng 1, 2014

causieu_chuavietnam_boston1r.jpg

Tại chùa Từ Đàm, Huế, 12 tháng 1, 2014

causieu_tudam_12jan14.jpg

Tại chùa Già Lam, Saigon, 12 tháng 1, 2014

causieu_gialam_12jan14.jpg

Tại chùa Thiền Quang, Midway City, CA, 5 tháng 1, 2014

causieu_thienquang.jpg

Tại chùa Hoa Nghiêm, Virginia, 5 tháng 1, 2014

causieu_hoanghiem_r.jpg

Advertisements
Categories: Tang Lễ Hà Thanh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: