TT Thúy Nga- Các CT về Nguyễn Văn Đông -March 1, 2018

THÚY NGA- CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

1) Live stream Thúy Nga- Thanh Tuyền tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông

https://youtu.be/qjFyECjNU68

2) Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 1

https://youtu.be/1wtIsFul0Ig

3) Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 2

https://youtu.be/K36I6k6GXv4

4) Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 3

https://youtu.be/718d_rrMbgo

Categories: Linh Tinh | 1 Comment

Post navigation

One thought on “TT Thúy Nga- Các CT về Nguyễn Văn Đông -March 1, 2018

  1. Pingback: Trang Tưởng Nhớ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – Feb 28, 2018 | Góc Hoài Niệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: