Giã Biệt người lính Nguyễn Văn Đông- March 2, 2018

Ngày 2/3/2018, tiễn đưa Ns Nguyễn Văn Đông. Hình ảnh: Lê Minh Tường từ VN gửi cho Hoàng Lan Chi

 

Categories: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Giã Biệt người lính Nguyễn Văn Đông- March 2, 2018

  1. Thương tiếc một tài hoa.

  2. Pingback: Trang Tưởng Nhớ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – Feb 28, 2018 | Góc Hoài Niệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: