Trang Tưởng Nhớ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – Feb 28, 2018

Hoàng Lan Chi

 

TRANG TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

 

Gồm có: Bài viết, Các youtube (Đám tang, Các CT của Thúy Nga, các TT hay Đài Khác, Tân Cổ Giao Duyên, Vài sáng tác mới của Nguyễn Văn Đông, Cố Ca Sĩ Quỳnh Giao nói về Nguyễn Văn Đông, Những Bài Viết Cũ về Nguyễn Văn Đông

 

BÀI VIẾT

 

 

CÁC YOUTUBE

ĐÁM TANG

3) Giã Biệt người lính Nguyễn Văn Đông- March 2, 2018:

2) Lễ Động Quan nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông:

https://www.youtube.com/watch?v=1OzEuqEHPS4

1) Nhập quan:

https://youtu.be/MV0v_-Q3dPU

TT THÚY NGA: live stream và youtube

Marie Tô -Như Quỳnh- Ý Lan nói về CT tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông -April 6, 2018

– Live stream Thúy Nga- Thanh Tuyền tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông

https://youtu.be/qjFyECjNU68

– Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 1

https://youtu.be/1wtIsFul0Ig

– Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 2

https://youtu.be/K36I6k6GXv4

– Thúy Nga- Những tình khúc bất hủ Nguyễn Văn Đông –vol 3

https://youtu.be/718d_rrMbgo

 

CÁC TRUNG TÂM , ĐÀI KHÁC

Ca Sĩ Tâm Đoan với chương trình live stream tưởng nhớ nhạc sĩ Ng uyễn Văn Đông- March 3, 2018

– Viet-Tv -Binh nghiệp và nhạc nghiệp của Nguyễn Văn Đông

https://youtu.be/EB2eOTxkhNM

-VBSTV-nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

https://youtu.be/b53VKgQjQxw

-Phương Dung-Giao Linh tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông
https://youtu.be/CCU01gDtW-o

 

CÁC SÁNG TÁC MỚI CỦA NGUYỄN VĂN ĐÔNG

https://youtu.be/B9pCIzX7Fos

 

TÂN CỔ GIAO DUYÊN

Thanh Nga- Minh Phụng với Khi Đã Yêu:

http://hoanglanchi.com/hoanglanchi/dao/ThanhNgaMinhPhung-KhiDaYeu.mp3

Mộng Tuyền với Mùa Sao Sáng:

http://hoanglanchi.com/hoanglanchi/dao/MongTuyen-MuaSaoSang.mp3

 

Ca sĩ Quỳnh Giao – Câu Chuyện văn nghệ- Nói về Nguyễn Văn Đông:

https://youtu.be/1U_X8UnpJ7w

 

NHỮNG BÀI VIẾT CŨ VỀ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

 

 

HOÀNG LAN CHI

4/2018

 

Advertisements
Categories: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: