Guillaume Phan- Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông -March 2, 2018

Guillaume Phan Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông

Tiễn người nhạc sĩ kính yêu
Về nơi vĩnh cửu với nhiều tiếc thương
Chúc ông an nghỉ miên trường
Rời xa bể khổ, oan ương cuộc trần

Những gì cống hiến, xả thân
Nghìn sau khắc giữ ân cần nào quên

Guillaume Phan (28/02/2018)

Categories: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: