Vũ Khanh-Chút Lòng Tưởng Nhớ- Feb 28, 2018

Copy từ Facebook: Vũ Khanh cảm tác viết bài thơ này khi nhìn thấy vòng hoa mà Hoàng Lan Chi nói là Lan Chi nhờ bạn ở VN đem đến. Bài thơ thật dễ thương vì có ý nghĩa và ghép được tên một số nhạc phẩm của Nguyễn Văn Đông:

Khanh Vuquoc

Chút Lòng Tưởng Nhớ

Cách xa vời vợi nửa địa cầu
Xin tỏ lòng thành tưởng nhớ nhau
Chiều mưa biên giới miền lạc cảnh
Mấy dặm sơn khê đứng cúi đầu
Hải ngoại thương ca người nhạc sĩ
Sắc hoa màu nhớ tỏ lòng đau
Vọng gác đêm xuân xa vĩnh viễn
Hàng hàng lớp lớp trở về mau.

Categories: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Vũ Khanh-Chút Lòng Tưởng Nhớ- Feb 28, 2018

  1. Pingback: Trang Tưởng Nhớ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – Feb 28, 2018 | Góc Hoài Niệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: